References

Nilsson, F. (2006). “Utforska med arkitektur. Transdisciplinaritet, arkitektonisk design och kunskapsproduktion.” Utforskande arkitektur (pp. 271-292). Stockholm: AXL Books.