References

Minard, R. (2006). ”Ljudkonst: Rumsliga aspekter” (trans. and interview Å. Stjerna). Nutida Musik 4/1: 21-26.