References

Hellström, B. (2011).Slow Sound Art - modell för hållbara ljudinstallationer.” Forskningsrapport i Vetenskapsrådets årsbok Form och färdriktning - strategiska frågor för den konstnärliga forskningen. Årsbok 2011 (with CD/sound examples), Vetenskaprådet/Swedish Research Council: 176-201.