References

Hellström, B. (2010) ”Akustiska stadsplanerare efterlyses.” Svenska Dagbladet, Kulturdelen – Under strecket, 9 January: 18.