References

Dyrssen, C. (2007b). “Transmission – urbana experiment kring ljudkonst och ljudrum.” Konstnärlig forskning under lupp. Vetenskapsrådets årsbok för konstnärlig forskning (with CD/sound examples), Vetenskaprådet/Swedish Research Council.